Lưu trữ thẻ: những công nghệ đệm giày đỉnh cao của nike

Những công nghệ đệm giày đỉnh cao của Nike

Công nghệ Air được Nike giới thiệu từ năm 1979

1. Nike Air và Air Max Công nghệ Air được Nike giới thiệu từ năm 1979 và tiếp tục được phát triển cho tới nay. Công nghệ này sử dụng những miếng đệm chứa không khí nhằm giảm các chấn động. Nike Air ban đầu chỉ được đệm ở gót, dần dần, những miếng đệm […]

Contact Me on Zalo
0979960046