Tag Archives: nike có cạn kiệt giày sản xuất tại việt nam do ảnh hưởng dịch covid

Nike có thể cạn kiệt giày sản xuất tại Việt Nam do ảnh hưởng dịch Covid

Nike có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu giày sneaker nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn ra căng thẳng.

Một báo cáo mới từ S&P Global Market Intelligence, Nike có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu giày sneaker nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn ra căng thẳng. Hãy nhìn vào số lượng giày dép của Nike được sản xuất tại Việt Nam. Các nhà máy tại Việt Nam đã sản xuất […]

Contact Me on Zalo
0979960046